Egzaminy maturalne

II Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

Komunikat

Maturzyści  tegoroczni oraz absolwenci którzy wcześniej nie deklarowani chęci przystąpienia do egzaminu maturalnego muszą złożyć deklaracje przystąpienia do matury w terminie do 30 września 2022r.
Deklaracje dostępne na stronie: http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=158

Egzamin maturalny w nowej formule

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w nowej formule, zdaje obowiązkowo:
- w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:

- w częś›ci pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

- jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych w pkt. 2.1.7.3., na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.