O nas

Centrum Kształcenia Ustawicznego

"Nauka to podróż która trwa całe życie…"
Jim Stovall

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli w chwili powstania było jedyną publiczną placówką kształcenia dorosłych w Powiecie Zduńskowolskim powstałą w 2009roku. Szkoła ta powstała w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych funkcjonującego od 2007r., w skład którego wchodziły wówczas dwie szkoły II Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Zduńskiej  Woli oraz IV Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Zduńskiej Woli. Od 2009 roku w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli została powołana jeszcze jedna placówka- Szkoła Policealna nr 4 Dla Dorosłych w Zduńskiej Woli.

Do początku szkoła funkcjonuje w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im Jana Pawła II w Zduńskiej Woli na ulicy Komisji Edukacji Narodowej6.
Centrum oferuje możliwość kształcenia w dwóch systemach: zaocznym i stacjonarnym. Słuchacze uczą się w siedzibie CKU. Z naszych usług edukacyjnych korzystają słuchacze z Powiatu Zduńskowolskiego, mieszkańcy z terenu województwa Łódzkiego, a także z innych województw. Wynika to z oferty edukacyjnej szkół: liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej dla dorosłych, a także form kształcenia pozaszkolnych – kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Słuchacze mogą uczyć się na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i w liceum ogólnokształcącym, co daje wymierny efekt w postaci zdobycia wykształcenia średniego i zawodu. Nauka w szkole jest bezpłatna. Nasza oferta edukacyjna jest najbogatsza w regionie. Mamy wysoką zdawalność egzaminów, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne sale dydaktyczne.
Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi zakładami pracy w zakresie praktyk zawodowych, kształcenia praktycznego oraz pisania programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w danej kwalifikacji. Nawiązana współpraca z pracodawcami z powiatu Zduńskowolskiego zaowocowała prawidłową realizacją praktyk zawodowych przez słuchaczy.
Tradycyjnie współpracujemy z Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu, OKE w Łodzi, organem prowadzącym – Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli, PUP w Zduńskiej Woli,.
Od roku 2009 Centrum sukcesywnie poszerzało swoją ofertę edukacyjną o nowe zawody.

Odnotowujemy wysokie wyniki zdawalności egzaminów zawodowych w zawodach, których kształcimy. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich kwalifikacji w zawodach, w których kształcimy.

Centrum cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, łaskiego i sieradzkiego. W placówce uczą się nie tylko słuchacze uzupełniający wykształcenia, ale i absolwenci uczelni wyższych. Cieszy również zaufanie pracodawców, którzy polecają naszą placówkę swoim pracownikom, z których wielu uzupełnia swoje wykształcenie w naszej szkole dla dorosłych. Pielęgnowana jest tradycja uczęszczania do Centrum przez rodziny (zaczynają rodzice, przychodzą ich dzieci jak i odwrotnie,  kontynuują naukę w szkołach policealnych i po ukończeniu liceum).

Aktualności

27 Wrzesień
2022

MATURA 2023

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Więcej
27 Wrzesień
2022

Uwaga spotkania organizacyjne nowych grup KKZ

Uwaga spotkania organizacyjne nowych grup KKZ

Więcej