O nas

Centrum Kształcenia Ustawicznego

"Nauka to podróż która trwa całe życie…"
Jim Stovall

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli w chwili powstania było jedyną publiczną placówką kształcenia dorosłych w Powiecie Zduńskowolskim powstałą w 2009roku. Szkoła ta powstała w wyniku przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych funkcjonującego od 2007r., w skład którego wchodziły wówczas dwie szkoły II Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Zduńskiej  Woli oraz IV Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych w Zduńskiej Woli. Od 2009 roku w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli została powołana jeszcze jedna placówka- Szkoła Policealna nr 4 Dla Dorosłych w Zduńskiej Woli.

Do początku szkoła funkcjonuje w budynku II Liceum Ogólnokształcącego im Jana Pawła II w Zduńskiej Woli na ulicy Komisji Edukacji Narodowej6.
Centrum oferuje możliwość kształcenia w dwóch systemach: zaocznym i stacjonarnym. Słuchacze uczą się w siedzibie CKU. Z naszych usług edukacyjnych korzystają słuchacze z Powiatu Zduńskowolskiego, mieszkańcy z terenu województwa Łódzkiego, a także z innych województw. Wynika to z oferty edukacyjnej szkół: liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, szkoły policealnej dla dorosłych, a także form kształcenia pozaszkolnych – kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Słuchacze mogą uczyć się na kwalifikacyjnym kursie zawodowym i w liceum ogólnokształcącym, co daje wymierny efekt w postaci zdobycia wykształcenia średniego i zawodu. Nauka w szkole jest bezpłatna. Nasza oferta edukacyjna jest najbogatsza w regionie. Mamy wysoką zdawalność egzaminów, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne sale dydaktyczne.
Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi zakładami pracy w zakresie praktyk zawodowych, kształcenia praktycznego oraz pisania programów nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w danej kwalifikacji. Nawiązana współpraca z pracodawcami z powiatu Zduńskowolskiego zaowocowała prawidłową realizacją praktyk zawodowych przez słuchaczy.
Tradycyjnie współpracujemy z Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Sieradzu, OKE w Łodzi, organem prowadzącym – Starostwem Powiatowym w Zduńskiej Woli, PUP w Zduńskiej Woli,.
Od roku 2009 Centrum sukcesywnie poszerzało swoją ofertę edukacyjną o nowe zawody.

Odnotowujemy wysokie wyniki zdawalności egzaminów zawodowych w zawodach, których kształcimy. Jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich kwalifikacji w zawodach, w których kształcimy.

Centrum cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców powiatu zduńskowolskiego, łaskiego i sieradzkiego. W placówce uczą się nie tylko słuchacze uzupełniający wykształcenia, ale i absolwenci uczelni wyższych. Cieszy również zaufanie pracodawców, którzy polecają naszą placówkę swoim pracownikom, z których wielu uzupełnia swoje wykształcenie w naszej szkole dla dorosłych. Pielęgnowana jest tradycja uczęszczania do Centrum przez rodziny (zaczynają rodzice, przychodzą ich dzieci jak i odwrotnie,  kontynuują naukę w szkołach policealnych i po ukończeniu liceum).

Aktualności

04 Lipiec
2023

GODZINY PRACY SEKRETARIATU SZKOŁY W LIPCU

Godziny pracy sekretariatu w lipcu i sierpniu

Więcej
27 Wrzesień
2022

MATURA 2023

Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Więcej
27 Wrzesień
2022

Uwaga spotkania organizacyjne nowych grup KKZ

Uwaga spotkania organizacyjne nowych grup KKZ

Więcej