Informacje

Szkoła policealna

Szkoła Policealna to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko i w komfortowych warunkach zdobyć atrakcyjny zawód i zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy. Kształcenie trwa od 1 roku do 2,5 lat, w zależności od wybranego kierunku. Zajęcia teoretyczne są uzupełniane praktyką, dzięki czemu słuchacz jest w przygotowany do podjęcia pracy w swojej profesji. Poza świadectwem ukończenia szkoły policealnej, słuchacz uzyskuje uprawnienia do wykonywania zawodu i  tytuł technika.

Gwarantujemy bezpłatną naukę! – zajęcia w szkole policealnej są bezpłatne.