Informacje

II Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

Do głównych celów II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zduńskiej Woli  należy:

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych prowadzi kształcenie na podbudowie:

Naukę w szkole mogą podjąć również osoby niepełnoletnie, w przypadku uzasadnionej prośby rodzica/opiekuna prawnego i za jego zgodą. Nasi słuchacze mogą jednocześnie uczyć się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, gdzie można otrzymać tytuł zawodowy. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, piątki w godzinach 15:30-20:00i soboty w godz. 8:00 – 15:15,  wyznaczonych terminach.
Przyjmujemy słuchaczy na wszystkie semestry - możliwość przeniesienia się z innej szkoły.

Gwarantujemy bezpłatną naukę! – zajęcia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych są bezpłatne.