Rekrutacja

Szkoła policealna

Rekrutacja do Szkoły Policealnej nr 4 w Zduńskiej Woli na nowy rok szkolny rozpoczyna się w maju.

Wymagane dokumenty