Terapeuta zajęciowy

Szkoła policealna

 - Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy – prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwającego kalectwa, kompensacji ubytków funkcji oraz przystosowania do życia w społeczności szpitalnej i poza szpitalnej.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, poradniach rehabilitacyjnych, w środowiskowych domach pomocy, zakładach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, oraz przedszkolach integracyjnych

Zobacz inne profile

Profil - Technik bezpieczeństwa

Technik bezpieczeństwa