Technik bezpieczeństwa

Szkoła policealna

 - Technik bezpieczeństwa

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące BHP w zakładzie oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; bada przyczyny wypadków w pracy oraz prowadzi ich rejestr; odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona; współpracuje ze służbą zdrowia w zakresie badań oraz profilaktyki zdrowotnej pracowników, ze służbą pracowniczą, związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy oraz innymi komórkami wewnętrznymi zakładu w sprawach BHP; prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Perspektywy zatrudnienia

Firmy zajmujące się organizacją szkoleń z zakresu BHP
Maże i średnie przedsiębiorstwa jako pracownik ds. BHP
Jako technik BHP na stanowisku inspektora, w służbach BHP

Zobacz inne profile

Profil - Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy